Forsiden 9 Prosjekt 9 Nytt luftbehandlingsanlegg – IVAR IKS

Nytt luftbehandlingsanlegg – IVAR IKS

Det skal etableres et påbygg som i første omgang vil romme filter og scrubbere for rensing av lufta fra tørkene. Bygget oppføres som et stålbygg med flatt tak og isolerte stålkassetter i vegg, som kles med hvite plater som resten av slambehandlingsbygget, og med samme type vinduer og porter. Aggregat og kanaler for ventilasjon av rommet skal installeres som del av generalentreprisen.
Beliggenhet:
Stavanger

Byggherre:
SIVAR IKS

Kontraktstype:
Generalentreprise

Kontraktssum:
Ca. 12,5 mill.

Byggetid:
August 2019 – januar 2021

Teknisk data

– Stålarbeider
– Rivningsarbeider
– Tekniske fag

Referanse:
Ingvill Kjellesvik, Fredrik Nessa Nordtun