Ledige stillinger i Hako

Vil du bli vår nye forskalingssnekker?

HAKO Total opererer både med systemforskaling og tradisjonell forskaling. På de mest utfordrende jobbene bruker vi også en del spesialforskaling. Armeringsarbeid foregår i en kombinasjon av å binde på plassen, og prefabrikkerte løsninger fra leverandør.

Hako søker lærling i betongfaget

Som lærling i HAKO Total vil du jobbe sammen med erfarne fagarbeidere og delta i mange ulike prosjekt og konstruksjoner. Ønsket er at du, som de før deg, vil kunne utvikle deg, ta fagbrev og arbeide hos oss i lang tid fremover. 

OM HAKO

HAKO Total ble grunnlagt av tre jærbuer med et stort engasjement for bygg- og anleggsbransjen. I dag er Harald Aarsland, Kornelius Odland og Erik Lunde både eiere og aktivt deltakende i den daglige driften. Dette kombinert med drivkraft forankret i jærske verdier er en viktig del av HAKO sin identitet.

Som relativt liten i dimensjon har vi desto større ambisjoner. Vårt mål har alltid vært å skape en stødig og solid bedrift tuftet på nøkternhet og hardt arbeid. Filosofien om at penger skal tjenes før de kan brukes står sterkt i HAKO – bedriften skal ikke bygges på lån. Denne jærske, noe trauste tankegangen har gitt økonomisk sikkerhet og mulighet for utvikling på et trygt og stabilt grunnlag.

Litt etter litt, stein for stein har HAKO bygget opp en bunnsolid personalbase. Den består i dag av 14 kompetente menn og kvinner som alle fyller betydningsfulle roller fordelt på ulike avdelinger.

Nå gleder oss til å bli bedre kjent med deg, om det skulle være over mail, på telefon eller fysisk i våre lokaler på Varhaug. Uavhengig av hvordan du foretrekker å ta kontakt, så vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, og alle søknader slettet i etterkant av prosessen.