Forsiden 9 Prosjekt 9 FV 509 oppgradering Bergelandstunnelen

FV 509 oppgradering Bergelandstunnelen

Prosjektet består i hovedsak av utskifting av kabelbroer, lysarmaturer, øvrig sikkerhetsutrustning, vifter, bygging av to tekniske bygg i hver ende av tunnelen samt bygging av trapp i betong fra Kongsgata til Bergelandsgata. HAKO Total sitt arbeid på kontrakten består av bygging av tekniske bygg og trapp.
Beliggenhet:
Stavanger

Byggherre:
Traftec AS

Tiltakshaver:
Statens Vegvesen

Kontraktstype:
Generalentreprise, underentreprise

Kontraktssum:
Ca. 3,5 mill.

Byggetid:
August 2019 – mars 2020

Teknisk data

– Betongelementer
– Stedstøpt betong
– Rekkverk

Kontaktperson – byggherre:
Atle Olsen