Forsiden 9 Prosjekt 9 Kvævebekken kraftverk

Kvævebekken kraftverk

Kvævebekken kraftverk fikk konsesjon den 04.0.2012. Kvævebekken kraftverk ligger 4,3 km nord for Fidjeland, nord i Sirdal kommune, Agder fylke. Opparbeide kraftstasjonstomten, riggområde R1, kraftstasjonen og sprengt grøft om lag 140 m for turbinrøret fra kraftstasjonen og oppover.
Beliggenhet:
Sirdal

Byggherre:
Risa AS

Kontraktstype:
Betongentreprise

Kontraktssum:
Ca. 5 mill.

Byggetid:
Mai 2022 – desember 2022

Teknisk data

Dam og inntak (konsekvensklasse 0)
– Plasstøpt buedam med flomløp på kote 773 moh
– Plasstøpt inntak
– All transport med rør, rørdeler, utstyr mm til/fra dam og inntak foregår med helikopter

Vannvei (konsekvensklasse 1)
– Plasstøpte forankringer i P50, P325 og P595

Kraftstasjon
– Plasstøpt fundament og tømmervegger
– Adkomstvei fra fv. 975

Kontaktperson – byggherre:
Mads Hompland, Risa AS