Forsiden 9 Prosjekt 9 Nasjonale turistveg – Madland Havn

Nasjonale turistveg – Madland Havn

Opparbeide rasteplass med tilhørende parkeringsplass og servicebygg i hulteglstein på eksisterende fylling ovenfor Madland havn. Nede i havnen skal det anlegges en stormhytte. Statens vegvesen Transport og samfunn, Nasjonale turistveger (heretter benevnt som Byggherre) ønsker tilbud på opparbeidelse av en ny rasteplass på eksisterende fylling ovenfor Madland havn, der det skal bygges servicebygg og en ny stormhytte.
Beliggenhet:
Hå kommune, Rogaland

Byggherre:
Statens vegvesen

Kontraktstype:
Hovedentreprise

Kontraktssum:
Ca. 10 mill.

Byggetid:
Mai 2022 – April 2023

Teknisk data

– Plasstøpt normalbetong: 41m3
– Påstøp av betong: 18m2
– Asfalt: 1000 m2
– Trebygg: 19m2
– Murarbeid: ca. 120m2 fasade

Kontaktperson – byggherre:
Lage Bakken, Statens Vegvesen