Forsiden 9 Prosjekt 9 Fv 713 Tverråna bru

Fv 713 Tverråna bru

Prosjektet innebærer bygging av ny bru over elv. Eksisterende bru og vei skal være i drift under byggeperioden. Ny bru bygges av betongelementer. Kantdragere er stedstøpt. Det skal også anlegges ca. 100 m ny vei. Arbeidet inkluderer også brurekkverk, autovern, membraner, grunnarbeider, natursteinsmurer mm.
Beliggenhet:
Åbødalen, Sauda

Byggherre:
Statens vegvesen region vest

Kontraktstype:
Hovedentreprise

Kontraktssum:
Ca. 3,3 mill.

Byggetid:
Mai 2016 – desember 2016

Teknisk data

– Ca. 100 m² plastring i elv
– Ca. 200 tonn prefabrikkerte elementer
– Ca. 30 m³ stedstøpt betong
– Ca. 100 m² natursteinsmuring

Referanse:
Trond Invge Mølstrø