Forsiden 9 Prosjekt 9 E 01 Ny hovedvannledning – IVAR IKS

E 01 Ny hovedvannledning – IVAR IKS

IVAR IKS skal anlegge ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune, til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger. Dette skal trygge vannforsyningen i området og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene fremover. Ledningen har en total lengde på ca. 34 km, og vil gå gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Ledningen vil bl.a. krysse veier, Jærbanen, Figgjoelva, Edlandsvatnet og Frøylandsvatnet.
Beliggenhet:
Langevatn, Fjermestad

Byggherre:
IVAR IKS

Oppdragsgiver:
Risa AS

Kontraktstype:
Underentreprise

Kontraktssum:
3,5 mill.

Byggetid:
Juni 2021 – juni 2022

Teknisk data

– Støpning av tappekum
– Fundament for ilandføring
– Støpning av spenningsblokker
– Støpning av vugger
– Støpning av energidreper

Referanse:
Gudmund Kvia, Risa AS