Forsiden 9 Prosjekt 9 Slammottak SNJ – IVAR IKS

Slammottak SNJ – IVAR IKS

Byggherren ønsker å fjerne den eksisterende bilvekten og erstatte den med en dumpesjakt med utmaterskruer. Formålet er at en lastebil skal kunne tippe slammet i den nye tipp/dumpesjakten, mens utmaterskruene fører den bort til en annen grop. Der fører nye utmaterskruer slammet opp, slik at det kan dumpes ned i tankene. For å få plass til motor etc. må gropen senkes med ytterligere 1,4 meter. Det vil si at bunnplaten i vektgropen må skjæres ut, og løsmasser under fjernes. Det forventes at fjellet ligger grunt under bunnplaten som i tillegg må pigges bort. Alle betongskjøter er vanntette, med flertrinnstetting (wolclay og injeksjon), støpning av rørfundamenter med store krefter etc.

Beliggenhet:
Mekjarvik, Stavanger

Byggherre:
IVAR IKS

Kontraktstype:
Hovedentreprise

Kontraktssum:
Ca. 6,25 mill.

Byggetid:
Mai 2020 – februar 2021

Teknisk data

– Forskaling Sump
– Montasje stål
– Levering og montering maskintekniske anlegg

Kontaktperson – byggherre:
Fredrik Nessa Nordtun