Forsiden 9 Prosjekt 9 Norsk Grafisk Museum

Norsk Grafisk Museum

Museet er en del av MUST (Museum Stavanger). MUST er eier av bygget og oppdragsgiver for arbeidene. Stavanger Kommune v/Stavanger eiendom har ansvar for prosjektledelse. Det nye museet skal bygges på samme tomt som Norsk Hermetikkmuseum. Disse skal driftes sammen etter ferdigstilt prosjekt. Det inngår noe arbeid med sammenkobling mot Hermetikkmuseet. Alle betongskjøter er vanntette, med flertrinns tetting (wolclay og injeksjon).

Beliggenhet:
Stavanger

Byggherre:
Stavanger kommune

Kontraktstype:
Delentreprise

Kontraktssum:
Ca. 13 mill.

Byggetid:
August 2019 – pågående

Teknisk data

– Forskaling ca. 1500 m²
– Armering ca. 100 tonn
– Betong ca. 1000 m³

Kontaktperson – byggherre:
Jørn Arve Søraa