Forsiden 9 Prosjekt 9 Nye Stavanger universitetssykehus

Nye Stavanger universitetssykehus – basebygg

Konkurransen ble innledet med prekvalifisering med påfølgende forhandlinger. Byggingen av nytt sykehus forventes ferdigstilt i løpet av 2023. Prosjektet i bygging av nytt basebygg (helikopterbygg) til nytt sykehus i Stavanger. Kontrakten gjelder stedstøpte betongkonstruksjoner, bubble-deck, bygging av trekonstruksjon, stålmontasje etc.

Bygget er ca. 700 m² i grunnflate, 2 etasjer, ca. 9 m høyde. Særlige utfordringer i prosjektet er skillevegg med brannkrav. Lengde ca. 55 m og høyde ca. 12,5 m. Ellers består byggingen seg i ringmurer, gulv og fundamenter.

Beliggenhet:
Ullandhaug, Stavanger

Byggherre:
Helse Stavanger

Kontraktstype:
Hovedentreprise

Kontraktssum:
Ca. 26 mill.

Byggetid:
August 2021 – august 2022

Teknisk data

– Forskaling ca. 600 m²
– Armering ca. 20 tonn
– Ca. 100 m³ betong
– Bubble-deck ca. 400 m²

Kontaktperson – byggherre:
Karen Mauritzen Midbøe