Forsiden 9 Prosjekt 9 Jæder Ådne Espeland

Jæder Ådne Espeland

Prosjektet består av tilbygg krydderlager og tilbygg kjøle/frys. Kontrakten inneholder grunn og betong, tekniske fag, stål og tekking. Særlige krav til utførelse grunnet lave temperaturer i frys. Krydderlager oppføres i prefabrikkerte betongelementer. Kjøl og frys i bærende stålkonstruksjoner med sandwich-elementer til vegger, og gitterdragere til tak.

Beliggenhet:
Skurve i Ålgård, Rogaland

Byggherre:
Jæder Ådne Espeland

Kontraktstype:
Totalentreprise

Kontraktssum:
Ca. 25 mill.

Byggetid:
Januar 2020 – august 2020

Teknisk data

– Brakkerigg
– Ca. 1000 m³ masser
– Ca. 500 m² forskaling
– Ca. 200 m³ betong
Ca. 650 m² betongelement

Kontaktperson – byggherre:
Guro Espeland, Gabriel Espeland