Forsiden 9 Prosjekt 9 Stavanger idrettshall

Stavanger idrettshall

Prosjektet består av bygging av nytt underjordisk ventilasjonsrom på ca. 450 m². Bygges oppføres med støpt gulv og vegger, og tak av hulldekker. I leveransen inngår også taktekking, isolering, stålarbeider, rivning, grunnarbeid og kabelarbeid. Alle betongskjøter er vanntette med flertrinnstetting (wolclay og injeksjon).

Beliggenhet:
Stavanger

Byggherre:
Stavanger kommune/Stavanger eiendom

Kontraktstype:
Hovedentreprise

Kontraktssum:
Ca. 7 mill.

Byggetid:
Mai 2017 – mars 2018

Teknisk data

– Forskaling ca. 600 m²
– Armering ca. 35 tonn
– Gravemasser ca. 3000 m³

Kontaktperson – byggherre:
Jørn Arve Søraa