Forsiden 9 Prosjekt 9 Gautesete skole

Gautesete skole

Prosjektet består innebærer ombygging og rivning av deler av dagens skolebygg. Det etableres ny kjeller under deler av nybygget. Ny skole skal være en ren U15 skole. I denne entreprisen inngår rivning, sprenging, graving, støpning av ny kjeller og nye gulv samt opparbeidelse av uteanlegg inkl. anleggsgartner-arbeid. Det er også levert og montert prefabrikkerte betongelementer

Beliggenhet:
Forus, Stavanger

Byggherre:
Stavanger kommune

Kontraktstype:
Delentreprise

Kontraktssum:
Ca. 16 mill.

Byggetid:
Mai 2018 – august 2019

Teknisk data

– Brakkerigg
– Ca. 2000 m³ masser
– Ca. 1000 m² rivning
– Ca. 1000 m² forskaling
– Ca. 300 m³ betong

Kontaktperson – byggherre:
Jørn Arve Søraa