Forsiden 9 Prosjekt 9 «Nye Tou Scene»

«Nye Tou Scene»

Prosjektet består av prosjektering, levering og montering av prefabrikkerte betongelementer, stål og taktekking.

Beliggenhet:
Stavanger/Lervig

Byggherre:
Stavanger kommune/Stavanger eiendom

Kontraktstype:
Delentreprise

Kontraktssum:
Ca. 9.5 mill.

Byggetid:
November 2017 – juli 2018

Teknisk data

– Hulldekker (gulv og tak) ca. 1400 m²
– Fasadeelement ca. 1700 m²
– Kompakt elementer ca. 600 m²
– Stål ca. 30 tonn
– Taktekking ca. 1000 m²

Kontaktperson – byggherre:
Lill Tove Kristensen