Forsiden 9 Prosjekt 9 Norsk oljemuseum (prefabrikkerte betongelementer)

Norsk oljemuseum (prefabrikkerte betongelementer)

Prosjektet består i bygging av nytt museumsmagasin i Dusavik i Stavanger. Kontrakten gjelder prefabrikkerte betongelementer. Bygget er ca. 2000 m² i grunnflate med 2 etasjer, ca. 12 m høyt. Kontraktsarbeidet består av prosjektering, levering og montering av betongelementer. Særlige utfordringer i prosjekter er stor høyde på værutsatt byggeplass.

Beliggenhet:
Dusavik, Stavanger

Byggherre:
Norsk Oljemuseum

Kontraktstype:
Hovedentreprise

Kontraktssum:
Ca. 4,5 mill.

Byggetid:
Mai 2018 – september 2019

Teknisk data

– Veggelementer ca. 1 000 m²
– Hulldekke ca. 2000 m²
– Bjelker ca. 110 m
– Søyler ca. 20 stk.

Kontaktperson – byggherre:
Arild Idsøe